Alfred Bergström (1869-1930)

Evas dröm [Nr. 4 ur Melodier af Alfr. Bergström]

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: W. von Braun
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Visor till luta" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] Ass-dur 4/4 (C), 29 takter


Libretto/text

Evas dröm

En natt så drömde lilla Eva
att hon ej ensam sig befann
i bädden hon begynte bäfva
och vaknade: dess dröm var sann!

En andedräkt dess skuldra brände
som hennes eget blod så varm,
mustascher mot sin kind hon kände
och någon tryckning mot sin barm,

två ögon brunno uti natten,
men djärfvare blir Eva nu
hon känner för sig, finner katten!
Och suckar: var det bara du!