Alfred Bergström (1869-1930)

Dalmarsch

  • Verktyp: Röster utan ackompanjemang
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

4 stämmor, inga röstlägen angivna

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Visor till luta" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Beskrivning av verket

Ess-dur 4/4 (C), 40 takter


Libretto/text

Dalmarsch

Marschen går till Tuna
på hed och backar bruna,
ja, marschen går till Nora
och bergena de blå.

Med hacka och med spade
vi draga fram så glade
till skogarna de stora
och kullorna de små.

Hur lätt det är att vandra,
I bröder med hvarandra,
när slantarna i fickan
slå takt mot byxans skinn!

Hur klarinetten låter,
när spelman vänder åter
med brudgumsskänk åt flickan
och bröllopslust i sinn.

Du dyster far i huset
hvi står ditt öl i kruset
och surnar än och skonas
låt glädjen dväljas här!

Du mor sätt på din gryta
låt smör i grytan flyta
Ty här är Sjungar Jonas
Och här är Krongårds Per!

I bergslagsmän på Vreten
som sträven och arbeten
gån med dit upp till Siljan
i Dalamarschens takt.

Gån med och skåden landen
där kyrkorna på stranden
stå glimmande som liljan
uti sin vita prakt!

Se hagarna sig färga
som eld vid Brunbäcks färja
och ån och bäckar rinna
med hög och höstlig låt!

Inunder mörka skyar
vi hälsa våra byar
för oss skall vaxljus brinna
för oss skall föras ståt!