Hermann Berens d.ä. (1826−1880)

Grosses Quartett No. 1 in E
[Stråkkvartett e-moll]

opus 78

1. Moderato — Allegro
2. Romanze: Andante larghetto
3. Scherzo: Allegro
4. Finale: Allegro con moto

  • Tillkomstår: ca 1868
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: an A.F. Lindblad in Stockholm
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Aug. Fr. Cranz, Bremen, Ed. nr. 108 (endast stämmor), ca 1868

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens Musik- och teaterbibliotek (materialet omfattar de tryckta stämmorna, samt en "sammanställning av de tryckta stämmorna i snabbskrift av Martin Tegen", daterad 3 augusti 1991 (ett handskrivet partitur).

Beskrivning av verket

1. Moderato e-moll 4/4 (C) 25 takter, Allegro /:92:/96 takter, E-dur 61 takter, totalt 274 takter
2. Romanze: Andante larghetto C-dur 3/8 112 takter
3. Scherzo: Allegro e-moll 3/4 93 takter, E-dur 20 takter, Trio: Un poco meno mosso C-dur 46 takter, Da capo: 91+20 takter, totalt 270 takter
4. Finale: Allegro con moto E-dur alla breve 110 takter, Pesante cursio e-moll 67 takter, E-dur 66 takter, totalt 243 takter


Verkkommentar

Troligen är det denna stråkkvartett av Berens som får en positiv recension i Aftonbladet, den 23 februari 1848, dock utan nämnande av opusnummer eller tonart. Stämmorna är tryckta ca 1868.

I förteckningar (bl a Statens musik- och teaterbibliotek) står denna kvartett angiven som Stråkkvartett E-dur [Kvartett, stråkar, nr 1, E-dur]. Men i de tryckta stämmorna står endast "Grosses Quartett No. 1 in E", vilket kan betyda både dur eller moll. Första satsen är huvudsakligen i e-moll, med undantag för den 61 takter långa codan, som går i E-dur. Dessutom är scherzots huvudtonart e-moll. Det normala är ju att ange ett verks tonalitet efter första satsens tonart, vilket är e-moll.

Det kom heller aldrig någon andra stråkkvartett av Hermann Berens, trots att han tydligen planerade detta, vilket framgår av att han lät trycka verket som No. 1.

Med hänsyn till dessa fakta borde kvartetten helt enkelt heta "Stråkkvartett e-moll op 78".


Mediafiler

Referenser