Hermann Berens d.ä. (1826−1880)

Fünf Salon-Lieder für Violine und Piano

1. Con moto
2. Andantino espressivo
3. Allegro agitato
4. Allegro moderato
5. Con moto

  • Tillkomstår: ca 1850-60
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: "Wilhelmine Neruda gewidmet"
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

J. Schuberth & Co., Leipzig med tryckplåtsnummer 2711

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Con moto d-moll 2/4, 58 takter
2. Andantino espressivo e-moll 2/4, 39 takter
3. Allegro agitato a-moll 6/8, 110 takter
4. Allegro moderato G-dur 9/8, 45 takter
5. Con moto Ess-dur 4/4 (C), 56 takter