Hermann Berens d.ä. (1826−1880)

Han och hon
Lui et elle

  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 378 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante sostenuto F-dur 2/4, 8 takter, /:12 takter:/, f-moll, 23 takter, Tempo I F-dur, 13 takter, Più lento, 7 takter, totalt 63 takter