Hermann Berens d.ä. (1826−1880)

Melodier för Violin eller Violoncell och Pianoforte

1. Ballade: Allegro appassionato
2. Romance: Allegro non troppo

  • Tillkomstår: ca 1860-70
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Hirsch, 668

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Ballade: Allegro appassionato d-moll 3/4, 104 takter, D-dur, 33 takter, totalt 137 takter
2. Romance: Allegro non troppo A-dur 6/8, /:16 takter:/, 53 takter, totalt 69 takter