Ferdinand Bengzon (1840-1893)

En Septemberafton
Soir de septembre
Barcarolle

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 377 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino poco animato g-moll 6/8, 46 takter, L'istesso tempo G-dur, 16 takter, Animato g-moll, 22 takter, totalt 84 takter