Gustaf Bengtsson (1886-1965)

Vettern, symfonisk dikt

  • Tillkomstår: 1949
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: 13 min

Instrumentering (besättning)

2.2*.2.2 / 2.2.3.0 / timp, cymb, trgl, hp eller pno / str
(cor angl)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), SMIC12594 (handskrift)

Litteraturhänvisning

Mannerbjörk, Tord: Gustaf Bengtsson (1886-1965). Hans liv och hans verk. D-uppsats i musikvetenskap, Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2006

Beskrivning av verket

Andantino mosso ciss-moll 9/8 27 takter, Pomposo 16 takter, Animato C-dur 12/8 10 takter, Allegro ma non troppo C-dur 4/4 (C) 78 takter, Tempo primo Maestoso ciss-moll 9/8 19 takter, 6/8 4 takter, 9/8 4 takter, l'Istesso tempo ma tranquillo C-dur 3/4 54 takter, Tempo primo ciss-moll 26 takter, totalt 239 takter