Gustaf Bengtsson (1886-1965)

Idyll för violin eller violoncell och piano

Con sentimento - un poco agitato - Tempo primo - Tranquillo

  • Tillkomstår: ca 1930-1940
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Musikförlag, Stockholm 1936 (Abr. L. 5429)

Beskrivning av verket

Con sentimento D-dur alla breve, 20 takter, un poco agitato, 17 takter, Tempo primo, 15 takter, Tranquillo, 8 takter, totalt 60 takter