Gustaf Bengtsson (1886-1965)

Stråkkvartett G-dur

1. Allegro moderato, ma molto appassionato
2. Legende: Molto moderato, sempre un poco rubato
3. Allegro con brio e molto risoluto

  • Tillkomstår: 1929
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Uruppförande: 1931, Sveriges Radio
  • Speltid: 22 min

Exempel på tryckta utgåvor

STIM (Svensk musik), SMIC14158 (handskrift)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), SMIC14158 (handskrift)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Mannerbjörk, Tord: Gustaf Bengtsson (1886-1965). Hans liv och hans verk. D-uppsats i musikvetenskap, Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2006

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato, ma molto appassionato 4/4 (C) G-dur, 158 takter
2. Legende: Molto moderato, sempre un poco rubato 5/4 g-moll, 111 takter
3. Allegro con brio e molto risoluto 2/4 G-dur, 268 takter