Gustaf Bengtsson (1886-1965)

Quintetto för två violiner, 2 viola och cello

Skriv ut

1. Allegro moderato con spirito
2. Andante sostenuto
3. Allegro energico — Trio: Canon — Tranquillo et con espressione — Scherzo D.C.
4. Rondo: Allegro moderato

  • Tillkomstår: 1907, reviderad 1964
  • Verktyp: Stråkkvintett
  • Uruppförande: 1907 på Kgl Teatern(?). Medlemmar ur Hovkapellet: Carlborg, Enstedt, Larsén, Bengtsson, Lindgren
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

2 vn, 2 vla, vc

Exempel på tryckta utgåvor

Merton Music, London 2005 (red. Krister Persson)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrift hos sonsonen Fredrik Bengtsson

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I privat ägo. Referens: Tonsättarens sonson Fredrik Bengtsson

Litteraturhänvisning

Persson, Krister: Gustaf Bengtsson, String Quintet A minor (s. I-III)
Kort biografi och kommentar till verket samt editionskommentarer tillsammans med notutgåvans partitur.

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato con spirito a-moll, 4/4, 162 takter (= /:58:/104)
2. Andante sostenuto C-dur, 3/4, 119 takter
3. Allegro energico a-moll - Trio: Canon. Tranquillo et con espressione A-dur. Scherzo D. C., 3/4, 133 takter (= /:31:/62/:16:/24)
4. Rondo: Allegro moderato A-dur, 2/4, 333 takter


Verkkommentar

Mannerbjörk, Tord: Gustaf Bengtsson (1886-1965). Hans liv och hans verk. D-uppsats i musikvetenskap, Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2006

Tonsättaren anställdes tillfälligt i Kgl. Hovkapellet åren 1906-1907.
Kvintetten spelades f.f.g. av en ensemble bestående av Carlborg, Enstedt, Larsén, Bengtsson själv och Lindgren.

På senare tid har den andra satsen framförts, men det finns inga noteringar om ett framförande av hela kvintetten.