Johann Adolph Beer (1792-1864)

Skriv ut

Johann Adolph Ferdinand Beer (tilltalsnamn Johann, enligt Sohlmans musiklexikon 1975, enligt andra källor var tilltalsnamnet Adolph; enligt KMA:s förteckning verkar det ha varit Johann Adolph). Föddes den 3 september i 1792 i Hamburg (Tyskland). Avled i Berlin den 30 december 1864. Violinist och tonsättare, verksam i Stockholm i Kungl. Hovkapellet 1822-34. Åren 1834-44 arbetade han vid Kejserliga operan i Sankt Petersburg och var därefter bosatt i Berlin. Han gästade dock Stockholm 1860-61. LMA.

Beer var avlägset släkt med tonsättaren Giacomo Meyerbeer.

Åren 1822-34 var han anställd som violinist i Kungl. Hovkapellet i Stockholm, från 1832 som konsertmästare.

Tillsammans med sin hustru, som var pianist, bedrev han omfattande kammarmusikverksamhet i Stockholm.

Mellan 1834 och 1844 arbetade han vid Kejserliga operan i St. Petersburg och var därefter bosatt i Berlin. Han gästade dock Stockholm 1860-61.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 november 1827, som ledamot nr 249.

Verköversikt

"Thema med Introduktion och variationer" E-dur [för orkester]
[Ouverture för orkester]

1er Concert pour le Violon avec accompagnement de l'Orchestre composé et dedié [sic] à Monsieur G. Müller Maître de Concert de S. A. le Duc de Bronswic par A. Beer Maître de Concert de S. M. le Roi de Suede [sic] et Norwege etc. etc. etc. [sic] A-dur
[Violinkonsert]
[Air varié] för violin och orkester

Polonoise [sic] pour le Violon avec accompagnement de Violon, Viola et Violoncelle, composée et dediée [sic] à son ami O. J. Arenander à Stockholm, Opus 3

Morceaux de Salon pour Violon et Piano:
Nr 1 Allegro molto moderato quasi andante D-dur
Nr 2 Allegro vivace E-dur
Nr 3 Andante con moto d-moll
Nr 4 Allegro molto agitato a-moll
Nr 5 Grave e-moll - Allegro passionato e-moll
Nr 6 Andantino moto [sic] G-dur
Nr 7 Allegro moderato a-moll
Nr 8 Andante non troppo (Liebeslied) A-dur
Nr 9 Recit. - Adagio - Allegro - Andante - Andante non troppo - Allegro tempo primo - Polka B-dur
Trois grands duos Concertants pour deux Violons
[Rondo och variationer för violin på romancen utur "Joseph" af Méhul]

[Riksdags-Walsen för Piano Forte] E-dur


Verk av Johann Adolph Beer

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade