• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af G.E."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 150-152. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Vallpigelåt: Andante Ass-dur 3/4, 6 takter, /:36 takter:/, 7 takter, totalt 49 takter


Libretto/text

Vallpigelåt.

I stouva derhemma ä kvalmit å toungt
å alla ä sura å pipia.
I skogen har en de trefsamt å loungt.
Si köa di ä inte lipia.

I hult å i moar ja trallar å hoar:
Kossötera. kossötera, kossötera, ko, kom!
Kolilla, kolilla, kolilla, ko, kom!

I skogen, der ä ja så glittrande glad gla,
å gerna ja pusslar mä krettera.
Ve gökens å klådras musik kan en va
så gla som di stolleta gettera.

I mark å i moar ja trallar å hoar:
Kossötera, kossötera, kossötera, ko, kom!
Kolilla, kolilla, kolilla, ko kom!