Knut Bäck (1868−1953)

Lyriska Melodier och Studier, Smärre Pianostycken

opus 7

Skriv ut

1. Arietta: Andantino con moto
2. Preludium I: Andantino con moto
3. Preludium II: Allegro moderato
4. Preludium III: Allegro
5. Scherzino: Molto vivace
6. I Ländlerstil: Allegretto con grazia
7. Novelett: Moderato — Allegretto scherzando — Tempo I
8. Bagatell: Allegretto
9. Romans: Allegretto
10. Studie: Allegro
11. Intermezzo: Allegro moderato — Andante
12. Capriccio: Molto allegro
13. I folkviseton: Con moto
14. Impromptu: Allegro moderato

  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag, Stockholm, 2303

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Arietta: Andantino con moto G-dur 3/4, 30 takter
2. Preludium I: Andantino con moto e-moll 4/4 (C), 16 takter
3. Preludium II: Allegro moderato B-dur 3/4, 52 takter
4. Preludium III: Allegro c-moll 3/4, 36 takter
5. Scherzino: Molto vivace F-dur 4/4 (C), 20 takter, L'istesso tempo, 20 takter, D.S. al Fine, 20 takter, totalt 60 takter
6. I Ländlerstil: Allegretto con grazia E-dur 3/4, 31 takter, Ass-dur 28 takter, E-dur 36 takter, totalt 95 takter
7. Novelett: Moderato h-moll 4/4 (C), 22 takter, Allegretto scherzando, 16 takter, Tempo I, 14 takter, totalt 52 takter
8. Bagatell: Allegretto G-dur 4/4 (C), 25 takter
9. Romans: Allegretto D-dur 6/8, 30 takter
10. Studie: Allegro d-moll 2/4, 34 takter, Poco più mosso D-dur, 72 takter, D.S. al Fine, 37 takter, totalt 143 takter
11. Intermezzo: Allegro moderato A-dur 4/4 (C), 33 takter, Andante 2 takter, totalt 35 takter
12. Capriccio: Molto allegro F-dur 3/8, 192 takter
13. I folkviseton: Con moto f-moll 3/4, 24 takter
14. Impromptu: Allegro moderato C-dur 4/4 (C), 32 takter, Animato, 24 takter, totalt 56 takter


Verkkommentar

Tryckt anmärkning i noterna:

"Föreliggande arbete är hufvudsakligen afsedt för utbildandet af anslag och musikaliskt föredrag."