Knut Bäck (1868−1953)

Tema med Variationer för Piano [b-moll]

opus 2

Skriv ut

Tema: Andante con moto
Var. I: Poco più lento
Var. II: Allegro molto — Poco meno mosso — Allegro molto
Var. III: Tempo I ma poco sostenuto
Var. IV: Allegretto scherzando
Var. V: Moderato ma un poco agitato
Var. VI: Andante
Var. VII: Molto allegro
Var. VIII: Andante
Var. IX: Allegretto
Var. X: Grave ma non troppo lento
Var. XI: Allegro moderato
Var. XII: Con fuoco — Pomposo

  • Tillkomstår: 1891
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 15 min
  • Detaljerad speltid: 15' (Stefan Lindgren vid genomspelning 2012-12-11)

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, Stockholm, M.K. 58

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Tema: Andante con moto b-moll 3/4, 16 takter, Var. I: Poco più lento, 7 takter, 4/4 (C), 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4 (C), 1 takt, 3/4, 6 takter, Var. II: Allegro molto 4/4, 6 takter, Poco meno mosso, 8 takter, Allegro molto, 6 takter, Var. III: Tempo I ma poco sostenuto, 14 takter, Var. IV: Allegretto scherzando B-dur, 14 takter, Dess-dur, 4 takter, B-dur, 15 takter, Var. V: Moderato ma un poco agitato ess-moll 12/8, 16 takter, Var. VI: Andante b-moll 4/4 (C), 16 takter, Var. VII: Molto allegro 3/4, 33 takter, Var. VIII: Andante B-dur, 5 takter, 2/4, 4 takter, b-moll 3/4, 3 takter, 5/4, 1 takt, D-dur 3/4, 5 takter, 5/4, 1 takt, B-dur 3/4, 5 takter, 2/4, 7 takter, Var. IX: Allegretto b-moll 4/4 (C), 28 takter, Var. X: Grave ma non troppo lento 6/8, 32 takter, Var. XI: Allegro moderato B-dur 4/4 (C), 12 takter, b-moll, 10 takter, B-dur, 24 takter, Var. XII: Con fuoco b-moll 3/4, 6 takter, 6/8, 16 takter, 3/4, 6 takter, Pomposo B-dur, 4 takter, 4/4 (C), 8 takter, totalt 341 takter


Verkkommentar

Av ett program 21 maj 1891 i Richard Anderssons arkiv, vol. "Papper", Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm, framgår att Knut Bäck spelade sina Variationer i b moll vid en elevuppvisning med Richard Anderssons elever i E.W:s lokal i Stockholm. Variationerna existerade alltså redan 1891 (i artikeln om Bäck här intill i Levande Musikarv, samt i Sohlmans, anges dock 1895 som tillkomstår), även om man ju inte kan veta om verket 1891 spelades i sin slutgiltiga form. Kanhända var detta uruppförandet? Vid samma konsert framförde f.ö. Stenhammar sin g-mollsonat för piano.

Klas Gagge