Tor Aulin (1866−1914)

Konsertstycke för Violin och Orchester (g-moll)
[Violinkonsert nr 1]

opus 7

  • Tillkomstår: Troligen 1889
  • Verktyp: Violin och orkester
  • Dedikation: Tillegnad Emile Sauret (På klaverutdraget står: "Till Lars Zetterquist/med tillgifvenhet och vänskap/från/Tor Aulin/Stockholm 1890")
  • Uruppförande: 12 oktober 1889, Kungliga Operan, Stockholm, Hovkapellet under ledning av Conrad Nordqvist med tonsättaren som solist
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: 17 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik/Teaterbiblioteket, Onlinekatalogen

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato g-moll 4/4 (C) 74 takter, Un poco più tranquillo B-dur 64 takter, Più animato D-dur 38 takter, Andantino Ass-dur 55 takter, Cadenza g-moll 52 takter, [Moderato] g-moll 65 takter, Un poco tranquillo G-dur 24 takter, Tempo I G-dur 31 takter, totalt 403 takter


Verkkommentar

Konsertstycket op 7 är liktydigt med det som i vissa källor benämns som Aulins Violinkonsert nr 1.


Mediafiler

Edition Levande Musikarv

Referenser