Jalmar (Hjalmar) Arvinder (Nilsson) (1899-1979)

Skriv ut

Jalmar Arvinder föddes som Nils Hjalmar Nilsson i Glommersträsk, Arvidsjaur den 16 juni 1899, avled i Spånga församling den 22 januari 1979. Musiklärare och organist. Organist- och kyrkosångarexamen i Luleå 1920. Tog musiklärarexamen vid Musikkonservatoriet 1926, organistexamen där 1927. Organist och musiklärare i Boden 1927-32, senare organist i Maglarp och Trelleborg 1932-39, därefter i Matteus församling, Stockholm 1939-1955, organist i denna församling fr 1955 till sin pensionering. Musiklärare vid Johannelunds teologiska institut som då låg i Bromma. Gift 1930 med Sigrid, f Eriksson.

Under uppbyggnad

Skrifter av tonsättaren

Harmoniumskola (2 uppl 1948)
Från not till ton (pianoskola, 2 uppl 1960)

Bibliografi

Gunnard, Sven (red.): Matteus´ församling 1906–1956: en minnesskrift, Stockholm: Matteus´ pastorsexp., 1956.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Solosånger med piano/orgel, körsånger, orgelverk, kammarmusik, etc

Samlade verk

Källa: Jalmar Arvinders arkiv i Musik- och teaterbiblioteket. Årtalen anger kompositionsår.

Orkester
Fantasi och fuga för stråkorkester. 
Rapsodi. För orkester. 
En spelmans jordafärd. 
Ur svenska hjärtans djup. För orkester. 
Kantat (”Vildmarkens tigande väldiga rike”, Ernst Landin) vid Svenska mästerskapen på skidor i Kiruna 1948. För soli, kör och orkester.
Liten konsert för kontrabas och stråkorkester = Sonatin för cello och piano, omskriven för kontrabas och orkester. 
Sagan och sången. Kantat för soli, kör och orkester.

För röst(er) och piano alt. orgel
Ack, kände du Herre (Lina Sandell). 1944. För röst och piano. Ny version 1975 samt version 1952 för röst och orgel.
Allhelgonanatt (”Stilla, lyssna”, John Bergström). För röst och piano.
Biskop Thomas frihetssång (”Ädle svensk”). För röst och piano.
Blomsterflickan (”Att vandra med korgen”, Bo Bergman). För röst och piano. 
Blås, stormvind, blås! (Jacob Tegengren). För röst och piano. 
Bryllupssalm (”Du ledet frem”). 1930. För röst och piano eller orgel.
Bön (”Att jag må vakande vara”). För röst och piano. 
Bön (”Herre, jag är svag”). För röst och piano. 
Bön (”O, Gud, du givit själen strängar”). För röst och piano.
Davids 130:de psalm (”Ur djupen ropar jag”) 1938, 1975. För röst och orgel. 
Davids 103:de psalm (”Lova Herren min själ”) för solo och blandad kör och orgel.
De trodde att Jesus var borta (Anders Frostensson). För röst och piano.
Den som är mycket liten (Britt G. Hallqvist). För röst och piano.
Det dunkelt sagda För röst och piano. 
Det var en vårens dag- (”Det var som nu”, Rolf Mörke). 1940. För röst och piano.
Din sorg är din (”Du mänskobarn”, Viktor Rydberg). 1943. För röst och piano.
Du sover blott (”Du är ej död”, Bruno Nylander). För röst och piano.
Döden och barnet (”Barn, barn, kom”, Einar Öhnell efter Schüler). 1929. För baryton och orgel.
Döden tänkte jag mig så (”Det gick en gammal odalman”, Bo Setterlind). 1973. För röst och piano.
Elden (”Dagen skymmer”, Helge Granath). 1928. För röst och piano.
Epilog (”God natt, god sömn”, Dan Andersson). För röst och piano. 
Fader, du som livet tänder. Doppsalm nr 185. 1948. För röst och piano.
Den gamle (”Ur de djupaste djupen”, Dan Andersson). För röst och piano. 
En grav (”På min örtagård”, Oscar Stjärne). För röst och piano.
Gravsång (”Här vill jag vila”, Arne Garborg-Irene Mendelin, översättning från norskan av Joel Rundt). 1943. För röst och piano.
Det gråtande barnet (”Ett litet naket barn”, anonym författare, översättning från arabiskan av Alf Henrikson). 1975. För röst och piano.
Gubbe grå (”Håhåjaja”, Nils Ferlin). 1974. För röst och piano.
Gud i mina unga dagar. Sv. ps. 525. För röst och piano. 
Gud välsigna dessa hjärtan. Sv. ps. 233. 1958. För 2 röster och orgel. 
Herre, välsigna mig (”Jorden skall öppna”, Hedda Landström). För röst och piano.
Hjärtat (”Hjärtat skall gro av drömmar”, Bo Bergman). För röst och piano.
I folkviseton (”Kärleken kommer”, Nils Ferlin). För röst och piano.
I juletid (”Välkommen du härliga juletid”, Paul Nilsson). För röst och piano.
I månens sken (”Månen lyser”, Jalmar Arvinder). För röst och piano.
I natten (”Tyst är linden”, Viktor Rydberg). För 2 röster och piano.
I rörelse (”Den mätta dagen”, Karin Boye). För röst och piano. 
In memoriam (”En gång skall du vara”, Pär Lagerkvist). 1973. För röst och piano.
Inte ens en grå liten fågel. Nils Ferlin. 1965, 1967. För röst och piano.
Jag sjungit (Dan Andersson). 1937. För röst och piano.
Jorden kan du inte göra om (Stig Dagerman). 1973. För röst och piano.
Julbön (”Kom ned, du barn”). För röst och piano.
Klocka, ring fred. För röst och piano.
Klockan (”Jag läste om klockan”, Bo Bergman). 1973. För röst och piano.
Kunde jag dikta. (Arvid Mörne). För röst och piano. 
Kärleken är större än vi själva (Lars Englund). För röst, violin och piano.
Lasses visa (”Lilla barn”). Ord och musik... 1939. För röst och piano.
Ljusbön (”Två ljus på altarets bord”, Arne Forsberg). Reviderad 1976. För röst och piano. 
Leve Morfar (”För morfar”). För röst och piano.
Lillebarn (Bo Bergman). För röst och piano.
Livet (”Gåtfullt, mörkt”, J. O. Wallin). För röst och piano. 
Livsbåten (”Snart är du död”, Pär Lagerkvist). 1974. För röst och piano. 
Lyckans skiften (”Icke med min hand”, Einar Öhnell). 1948. För röst och piano.
Långt borta i världen (”Det drager en väg”, Erik Axel Karlfeldt). För röst och piano. 
Lärkan (”Lärkan på darrande vingar”, Erik Blomberg). För sopran och piano. 1945
Min vildmarksros (”Slumra ljuvt”, Jalmar Arvinder). Sång, piano och violin. 1978. 
Natt (”Sömnen breder ut”, H.C. Andersen). 
Norrbotten (”Viddernas, vintrarnas härliga land”, J.P. Hedén). För röst och piano.
O du som ser, o du som vet. Sv. ps. 527. För mezzosopran, baryton och orgel. 1945.
Och om jag vore målare (Hugo Ahlén). För röst och piano.
På vakt (K.A. Melin). 1944. För röst och piano.
Ringen i klockor för två röster med piano (N.F.S. Gruntvig och N. Beskow). 
Sagan om Rosalind (”Fast morgonvindar”, Erik Axel Karlfeldt). 1946. För röst och piano.
Skymning (”Dagen sakta framåt skrider”, Jalmar Arvinder). 1950. För röst och piano. 
Små förtret. För röst och piano.
Som en ton av en själ (”Jag ser ned”, Oscar Stjärne). För röst och piano.
Somnar jag in (Jacob Tegengren). För röst och piano.
Stjärnöga (Bo Bergman). 1949. För röst och piano.
Stockholmsvår (”Orfeus nu höjer”, Ture Eriksson). För röst och piano.
En strandvisa (”Är det ljuvt att sköljas”). För röst och piano.
En sång om frihet (”Det finns ett hav”, Bo Setterlind). För röst och piano.
Sångfågeln (”Klingande toners svall) The Bird för sång och piano.  
Sällsamt under (Jalmar Arvinder). 1960. För röst och piano.
Sörj ej över dem som sova. För röst och piano.
Tala vänligt. För röst och piano.
Tanke som fåfängt spanar. Sv. ps. 264. (E. Evers). För röst och piano.
Tiden (”Tiden skrider”, Jalmar Arvinder). 1976. För röst och piano.
Till smärtan (”Jag vet ej om fullare fröjd”, Dan Andersson). För röst och piano.
Vad gör väl (”Tusen fält”, Inga Kullin). För röst och piano.
Vaggvisa (”Ligg tyst nu”, Ingrid Selander). För röst och piano.
Vaggvisa för lille Bo (”Sov, lilla älskling”, Jalmar Arvinder). 1936. För röst och piano.
Vi har lärt oss att ett plus ett. [Unison sång]
Två vaggvisor. 1. Vaggvisa för lille Bo. 2. Natt (”Sömnen breder ut”, H.C. Andersen). För röst och piano.
Var glad min själ och fatta mod. Sv. ps. 313: 1 + 8. För röst och piano.
Varje själ, som längtan bränner (Viktor Rydberg). 1949. För röst och piano.
Vart går min längtans fjärran väg? (”Vem gav dig liv”, Hedda Landström). För röst och piano.
Vinterhälsning (”Möter du nordanvinden”, Erik Axel Karlfeldt). För manskör och piano.
Vinterkväll (”Nu blir det stilla”, Bo Bergman). För röst och piano.
Visa till Stockholm (”Ett leve”, Bengt Eriksson). För röst och piano.
Vision (”Jag hör en silverklockas klang”, okänd författare). För röst och piano.
Vision II (”Jag satt vid min brasa”) Text 1928. 1976. För röst och piano. 
Vårhälsning (”Var hälsad vår”). För röst och piano. 
Önskan (”Ack, låt mig leva riktigt”, Karin Boye). För röst och piano. 

Damkör
I stilla fastetider (E. Lindström). För damkör.

Manskör
En vintervisa (”Jag sörja”, Gustaf Fröding). Manskör.
Norrbotten (”Viddernas, vintrarnas härliga land”, J.P. Hedén). Manskör. 1935. 
En spelmans jordafärd (”Förrän rosig morgon”, Dan Andersson). För manskör och orgel eller
piano. Elkan & Schildknecht. Carelius.

Blandad kör
Bliv när mig. (J. A. Eklund). Blandad kör alt. blandad kör med orgel. 1944..
Davids 130:de psalm (”Ur djupen ropar jag”) för blandad kör med orgel. Evangeliska fosterlands-stiftelsens förlag.
Det var dans bort i vägen (Gustaf Fröding). För blandad kör.
Fosterlandspsalm (”Välsigna gode Gud”, Sv. ps. 490). 1944. För blandad kör.
Förbliven i mig (”Om I förbliven”, Joh. 15:7,9,12). För blandad kör. EFS-förlaget. 
Herrens nåd. Sv. ps. 462:3,4,8. För blandad kör.
I himmelen, i himmelen. (Sv. ps. 144). 1945. För blandad kör.
Kommen till mig (”Så säger Herren vår Gud”, Matteus 11:28-29). För blandad kör. Svala och Söderlund.
Kyrie och koral. Blandad kör. 
Lovsång (”Amen! Lovet och priset”, ur Johannes uppenbarelse 7:12). För blandad kör.
Pingstpsalm (”Nu stunden är kommen”, O. Bergqvist). För blandad kör. 
Påskpsalm (”Halleluja”, Sv. ps. nr 108). För blandad kör. 
Vårhälsning (”Välkommen vår”). 1975. För blandad kör. 

Kör och orkester
Vårfanfar (”Nu blåsa stormens lurar”, Hugo Lindgren) för kör och orkester.

Violin och piano
Duo (Andante) för violin och piano. 1977
Elegi för violin och piano (och vlc). 
Epilog för violin och piano. 
Fantasi i b-moll för violin och piano. 1942, 1974. 
Fantasi i e-moll för violin och piano. 
Fantasi och final för violin och piano. 
Från skog och fäbod. För violin och piano. 
Legend i B-dur. Violin eller viola och orgel eller piano.
Legend, h-moll. För violin och piano. 
Liten svit för viola (eller violin) och piano. 
Epilog. För violin och piano.

Cello och piano
Sonatin för cello och piano. Se även Liten konsert för kontrabas och stråkorkester

Violin, cello och piano
Fantasi funebre, arr. för violin, violoncell och piano. Komponerad 1928, arrangerad 1977.
Menuett. 1974. För piano, violin, violoncell.
Nocturne. 1976. För piano, violin, violoncell. 
Trio för piano, violin, violoncell. 1928. 

Piano
Arabesk. För piano.
Fantasi i D-dur. 1974. För piano.
Fantasi funebre, 1928, rekonstruerad 1950. För piano.
Fugato. För piano.
Gavott. För piano.
Tema med variationer. 1934. För piano. 
Solitude för piano. 1964. 
Tango. P-son -S-um -N-on. 1928. För piano.

Orgel
Bröllopsmarsch. För orgel. 
Meditation för orgel. 1930.
Nu tacker Gud allt folk. Koralförspel Tacksägelsedagen 1955. För orgel.
O Jesu, Davids son, till dig. Orgelkoral. 1956. 2 ex. [= Orgelkoral Sv.ps. nr 280 v. 5 & 6. 1972.] 
Offertorium för orgel
Orgelkoral "Nu är en dag framliden". 
Orgelkoral Sv. ps. nr 280 v 5 & 6. 1972. 2 ex. [= O Jesu, Davids son, till dig]
Orgelkoral. Variationer över koralen Sv. ps 386. 
Preludium och fuga för orgel eller piano. 1970. 
Preludium till Sv. ps. 306. För orgel.


Verk av Jalmar (Hjalmar) Arvinder (Nilsson)

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade