Eric Arrhén von Kapfelman (1790−1851)

Wårsång på Walborgsmessafton [sic; Vårsång på Valborgsmässoaftonen] ("Wåren [Våren] är kommen")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1820-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: (Carl Fredrik Dahlgren)
  • Dedikation: "tillegnad De Studerande vid Upsala [sic] Akademi" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stentryck af Müller, Stockholm (Ed.nr saknas)

Beskrivning av verket

alla Marcia. Vivace ma nont troppo presto B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.), liksom för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separata registreringar av respektive version.


Libretto/text

Wåren är kommen.
På sina kransar ängarne [sic] binda.
Himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar.
Tufvorne [sic] vagga ljusalfer små