Eric Arrhén von Kapfelman (1790−1851)

Wårsång på Walborgsmessafton [sic; Vårsång på Valborgsmässoaftonen] ("Wåren [Våren] är kommen")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1820-talet
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: (Carl Fredrik Dahlgren)
  • Dedikation: "tillegnad De Studerande vid Upsala [sic] Akademi" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Stentryck af Müller, Stockholm (Ed.nr saknas)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

[Coro] alla Marcia. Vivace ma non troppo presto B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för röst och piano, liksom för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separata registreringar av respektive version.


Libretto/text

Wåren är kommen. På sina kransar
ängarne [sic] binda. Himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar.
Tufvorne [sic] vagga ljusalfer små 

Våren är kommen, på sina kransar 
Ängarna binda, himlen är blå,
Pilträden bära gullgula fransar,
Tufvorna [sic] vagga ljusalfer små 


Mediafiler

Edition Levande musikarv