Elfrida Andrée (1841−1929)

Andante quasi recitativo

Skriv ut
  • Tillkomstår: Omnämnd för första gången i samband med framförandet 1877
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 24 maj 1877, Lilla Börssalen, Göteborg, orkester under ledning av tonsättaren. Detta är det första dokumenterade framförandet, men stycket kan ha uruppförts tidigare.
  • Speltid: 5 min
  • Detaljerad speltid: 4,5 min på den existerande inspelningen

Instrumentering (besättning)

Stråkorkester. Cellostämman är delad i två genom hela verket

Exempel på tryckta utgåvor

Altfiol i Väst, Göteborg 2008

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante quasi recitativo, E-dur 4/4, 58 takter


Verkkommentar

Stycket ingår även i Svensk mässa nr 2 från 1903. Satsbeteckningen var då kompletterad med rubriken Mellanspel.

Följande är citerat ur utgåvans förord:

Stycket skall ha varit en av Elfrida Andrées favoritkompositioner och hon utnyttjade dess musikaliska material också i andra sammanhang. Så bl a i sin Orgelsymfoni i h-moll som var ett av hennes mer uppmärksammade verk, uruppfört 1890 och sedermera tryckt i både England och Sverige. Satsen i fråga hade här beteckningen Cantabile och saknade stråkorkesterversionens tillägg om quasi recitativo. Under beteckningen Andante cantabile användes satsen även i ett pianoverk Fyra stycken för piano från 1881. I en tryckt version av samma pianosats 1890 rubricerades den som Romance. Andante cantabile är dessutom beteckningen på en odaterad version för violoncell och orgel, tryckt postumt 1998.