Elfrida Andrée (1841−1929)

Svensk mässa nr 2 för blandad kör, två barnkörer, soli, orgel [och piano, klaverutdrag]

Skriv ut

1. Introduktion
2. Gammal israelitisk sång
3. Herre förbarma dig - Ära vare Gud
4. Vi prisa dig
5. Herren vare med eder - Bön
6. Rytmisk koral
7. Var glad min själ och fatta mod
8. Helig
9. O Guds lamm
10. Mellanspel
11. Herre ditt ord är mina fötters lykta
12. Slutkör

  • Tillkomstår: 1903
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Liturgisk text och psalmtexter. Vissa satser även med tysk text.
  • Speltid: Ca. 30-40 min

Soloröster/kör

Soloröster: 2 sopraner (I och II), 2 altar (I och II) och 1 bas
Blandad kör, S.S.A.A.A.A.T.T.B.B.
Gosskör, S.A
Barnkör, S.S.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Introduktion: Orgelsolo. Lento ess-moll 4/4 (C)
2. Gammal israelitisk sång: Vid de elfvar i Babylon. Unisona altar och harpa/piano. ess-moll 4/4 (C)
3a. Herre förbarma dig: soli S.S.A.A., kör S.A.A.A.A.T.T.B., unison barnkör, gosskör S.A. och piano. Andante lento c-moll 4/4 (C)
3b. Ära vare Gud: damkör S.S.A.A. och harpa/piano. Allegretto C-dur alla breve
4. Vi prisa dig: soli S.S.A.A., kör S.A.A.T.B.B., unison flickkör, unison gosskör, orgel och piano. Maestoso G-dur 4/4 (C)
5a. Herren vare med eder: bas solo och orgel, kör S.A.T.B. a cappella. Quasi recitativo Ess-dur 4/4 (C)
5b. Bön: Det är gott att förtrösta: Bas solo och piano. Andante lento Ess-dur 3/4
5c. Amen: kör S.A.T.B. a cappella. Ess-dur 4/4 (C)
6. Rytmisk koral: Lofven Gud i himmelshöjd: Wexelsång af två unisona barnkörer och orgel. Ess-dur 4/4 (C)
7. Fuga: Var glad min själ och fatta mod: kör S.S.A.A.A.T.T.B. och piano. G-dur 4/4 (C)
8. "Orgelsolo" med anteckningen "bortgår" resp. "Paus?"
9. Helig: bas solo och piano. Molto maestoso G-dur 4/4 (C)
10. O Guds lamm: alt solo, damkör S.S.A.A. och piano. Larghetto e-moll 4/4 (C)
11. Mellanspel för piano. Andante quasi recitativo E-dur 4/4 (C)
12. Herre ditt ord är mina fötters lykta: bas solo, kör S.A.A.T.T.B.B. och orgel. E-dur 4/4 (C)
13a. Slutkör: orgelsolo. Maestoso E-dur 4/4 (C)
13b. Slutkör: Finale: Ack när tempelsången stiger: kör S.S.A.A.T.T.B.B., barnkör S.S.A., orgel och harpa/piano. Maestoso E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

 

 


Libretto/text

 2. Vid de elfvar i Babylon ...
3a. Herre förbarma dig ...
3b. Ära vare Gud ...
4. Vi prisa dig ...
5a. Herren vare med eder ...
5b. Det är gott att förtrösta ...
6. Lofven Gud i himmelshöjd ...
7. Var glad min själ och fatta mod ...
9. Helig, helig, helig ...
10. O Guds lamm ...
12. Herre ditt ord är mina fötters lykta ...