Elfrida Andrée (1841−1929)

Svensk mässa nr 1 för blandad kör, soli, harpa och orgel [klaverutdrag]

Skriv ut

1. Hymn: Fader, Du som sändt
2. Gammal psalmmelodi
3. Herre förbarma dig
3b. Orgelsolo
4. Ära vare Gud
4b Orgelsolo
5. Vi prisa Dig
6. Bön: Herren vare med Eder
7. Rytmisk koral
8. Psalm: Ho är den, som trött af striden
9. Helig
10. O Guds Lamm
11. Psalmmelodi af Luther
12. Tackom och lofvom
13. Slutkör: Mitt fasta hopp till Herran står

  • Tillkomstår: 1902
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Liturgisk text, psalmtexter och Martin Luther
  • Speltid: 35 min

Soloröster/kör

Soloröster: 1 mezzosopran, 1 tenor
Blandad kör, S.S.A.A.A.A.T.T.B.B.
Unison barnkör

Exempel på tryckta utgåvor

Nordisk Musikforlag, Köpenhamn 1907. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: KO-klav/Sv (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Hymn: Kör a cappella S.S.A.A.T.T.B.B. G-dur 4/4 (C)
2. Gammal psalmmelodi: Mezzosopran solo, unisona sopraner och orgel. g-moll 3/4
3. Herre förbarma dig: Kör S.S.A.A.T.T.B.B. och orgel. Largo d-moll 4/4 (C)
3b. Orgelsolo d-moll alla breve
4. Ära vare Gud: Damkör S.S.A.A. och harpa/piano. C-dur 4/4 (C)
4b Orgelsolo C-dur alla breve
5. Vi prisa Dig: Kör S.S.A.A.T.T.B.B. och orgel. Maestoso D-dur 4/4 (C)
6. Bön - Herren vare med Eder: Tenor solo, kör S.A.A.T.T.B. och orgel. Dolce G-dur 4/4 (C)
7. Rytmisk koral: Unison barnkör och orgel. G-dur 4/4 (C)
8. Psalm: Kör S.S.A.A.T.B. och orgel. B-dur alla breve
9. Helig: Tenor solo och piano/orgel. Lento 3/4 G-dur
10. O Guds Lamm: Kör A.A.A.A.A.B.B. och piano/orgel. Andante molto espressivo g-moll 4/4 (C)
11. Psalmmelodi af Luther: Tenor solo, unison barnkör, kör S.A.T.B.B. och orgel. F-dur 4/4 (C)
12. Tackom och lofvom: Kör S.S.A.A.T.T.B.B. och orgel. C-dur 4/4 (C)
13. Slutkör, Mitt fasta hopp till Herran står: Kör S.S.A.A.T.T.B.B. och orgel. C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Fader, Du som sändt ...
2. Eja mitt hjärta ...
3. Herre förbarma dig ...
4. Ära vare Gud ...
5. Vi prisa Dig ...
6. Herren vare med Eder ...
7. Hur härlig Gud din sol uppgår ...
8. Ho är den, som trött af striden ...
9. Helig ...
10. O Guds Lamm ...
11. Esaias såg den ellra heligste ...
12. Tackom och lofvom Herren ...
13. Mitt fasta hopp till Herran står ...