Elfrida Andrée (1841−1929)

Kantat vid internationella kvinnliga rösträttskongressen i Stockholm 1911 [för damkör, soli och piano, klaverutdrag]
Kantat vid 6:te Världskongressen för kvinnans politiska rösträtt, Stockholm

Skriv ut

1. Birgitta
2. Förr
3. Förr II
4. Fredrika Bremer
5. Nu

  • Tillkomstår: 1911
  • Verktyp: Damkör och instrument
  • Textförfattare: Sigrid Leijonhufvud (1862-1937)
    J. E. Kennedy, översättare till engelska
  • Uruppförande: 12 juni 1911, vid mottagningsfesten å Grand Hôtel Royal, Stockholm. Elsa Stenhammars damkör och orkester från Musikerförbundet i Stockholm.
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Soloröster/kör

Soloröst: 1 sopran, 1 mezzosopran
Damkör, S.S.A.A.A.A.A.

Exempel på tryckta utgåvor

Texthäftet "Kantat utförd vid mottagningsfesten å Grand Hôtel Royal måndagen den 12 juni 1911", tryckt i Stockholm 1911. Signum på Kungliga Biblioteket: 81 A Br.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling. Klaverutdrag.

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

1. Birgitta: Mezzosopran solo och damkör S.S.A.A. Allegro moderato D-dur 4/4 (C)
2. Förr: Damkör S.S.A.A. Allegro A-dur 2/4
3. Förr II: Damkör S.S.A.A. Andante con expressione e-moll 4/4 (C)
4. Fredrika Bremer: Sopran solo och damkör A.A.A.A.A. Larghetto G-dur 4/4 (C)
5. Nu: Sopran solo och damkör S.S.A.A. Allegro vivace D-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Den ädlaste blomma af gammal höfdingastam ...

2. Till strids de karske höfdingar drogo ...

3. Väl hände det stundom ...

4. Höres en ensam stämma tala ...

5. Det faller en tändande gnista ...