Elfrida Andrée (1841−1929)

Dofta, dofta blomma min, Qvartett för Qvinnoröster

Skriv ut
  • Tillkomstår: April 1871
  • Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: Bernhard Elis Malmström
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.S.A.A.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

Allegretto, leggiero e grazioso G-dur 6/8


Libretto/text

Dofta dofta blomma min
under höga lindar
ljut din milda vällukt in
uti vårens vindar...