Elfrida Andrée (1841−1929)

Snöfrid, ballad för soli, kör [och piano, klaverutdrag]

Skriv ut

Förspel
1. Allegretto moderato
2. Larghetto
3. Maestoso
4. Andante con moto

  • Tillkomstår: 1876 (enl. anteckning på autograf: "Skriven 1876 tror jag")
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Viktor Rydberg
  • Uruppförande: 1879 Göteborg
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangemang för piano (klaverutdrag) av Elfrida Andrée, tryckt 1884.
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran, 1 mezzosopran, 1 tenor
Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1884. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: KO-klav/Sv (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor finns i E. Andrées samling.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

Förspel: Moderato g-moll 4/4 (C)
1. I quällens mörker: mezzo solo, tenor solo, kör (S.S.A.A.T.T.B.B.), piano. Allegro moderato B-dur 6/8
2. Nu syntes en vik: sopran solo, kör (S.A.T.B.), piano. Larghetto Ass-dur 4/4 (C)
3. Men Snöfrid reste sig: mezzo solo, kör (S.A.T.B.), piano. Maestoso B-dur 4/4 (C)
4. Gunnar! Gosse: kör (S.A.T.B.), piano. Andante con moto G-dur alla breve


Libretto/text

1. I quällens mörker och stormens larm ...

2. Nu syntes en vik der månen göt ...

3. Men Snöfrid reste sig hög i stäfven ...

4. Gunnar! Gosse! Många vägar öppna sig ...

alt.

1. Am dunkeln Abend ...

2. Da lag eine lichtumfloss'ne Bucht ...

3. Und Snöfrid richtet sich auf im Nachen ...

4. Gunnar! Jüngling! Viele Wege ...