Elfrida Andrée (1841−1929)

Av himlens här den högstes makt
Koralförspel till ps. 403 i Den svenska psalmboken, 1986

  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i Orgelkompositioner, band 2, Wessmans, Slite 2004. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2009/1015 (Onlinekatalogen)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

F-dur 4/4 (C)