Elfrida Andrée (1841−1929)

Vorspel to Snöfrid
Förspel till Snöfrid, ballad för soli, kör och orkester

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1876 (enl. anteckning på autograf: "Skriven 1876 tror jag")
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur och kommentarer i en avhandling av Jackson Maberry och Susan Pickett: Whitman College, Washington 2011. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2012k/17 (Onlinekatalogen)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor finns i E. Andrées samling.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Elfrida Andrées samling

Litteraturhänvisning


Beskrivning av verket

Moderato g-moll 4/4 (C)