Richard Andersson (1851−1918)

Karl den femtes Sang i Liigkisten
Karl des Fünften Gesang im Sarge
[Nr 5 ur Sånger vid piano af Richard Andersson]

opus 6

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm, november 1876 (uppgiften återfinns i de tryckta noterna)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ingemann [avser troligen Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)] (Deutsch von Richard Otto)
  • Dedikation: Till Johannes Elmblad
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4307 (utg. 1910)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Lento e-moll 6/8, 2 takter/:34 takter:/4 takter, totalt 40 takter


Libretto/text

Karl den femtes Sang i Liigkisten.

Ding, dang, Klokkeklang,
för mig til de Döde.

Lad mig under Bön og Sang
sove Sövnen dyb og lang
paa de Bolstre blöde.

Kling, klang, Klokkeklang
för mig til de Döde!

Jeg en Konning var en Gang
Riger mig ad löde;
mig en Verden var for trang,
nu er Kisten mig for lang.

Ding, dang, Klokkeklang,
för mig til de Döde!

Tys, tys, sagtelig!
Styr ei mine Drömme.

Lad mig sove södelig.
Lad mig glemme Jorderig
og mit Kongedömme.

Tys, tys, sagtelig
Styr ei mine Drömme!

Ingen mere nævne mig
ingen mig berømme!
Seer I ei jeg ligger Liig,
er dog ei i Himmelrig!

Tys, tys, sagtelig
Styr ei mine Drömme!

Karl des Fünften Gesang im Sarge.

Ding, dang, Glokkenklang,
trägt mich zu den Todten,

laβt mich unter Psalm und Sang
ruhig schlafen tief und lang,
auf dem Pfül, dem roten.

Ding, dang, Glokkenklang
trägt mich zu den Todten!

Reich, ein Herrscher, lebt' ich lang'
Macht war mir geboten,
eng die Welt dem Ruhmesdrang,
jetzt der Sarg zu breit und lang.

Ding, dang, Glokkenklang
trägt mich zu den Todten!

Still, still, still und sacht,
stört nicht meine Träume!

Laβt mich in der Todesnacht
ruhen von der Erdenpracht
und dem falschen Scheine.

Still, still, still und sacht,
stört nicht meine Träume!

Niemand habe meiner Acht,
niemand mich berühme!
Seht, hier liege ich als Leich',
bin doch nicht in Himmelreich!

Still, still, still und sacht,
stört nicht meine Träume!