• Tillkomstår: "Holmsjö 1887"
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till min egen lilla tös af Richard"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Serie I: 5135

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 3/4, 70 takter