Richard Andersson (1851−1918)

Fantasie-stück (nach Goethes Ballade "Der Fischer") für zwei Klavier [sic] komponirt von Richard Andersson [endast I. Klavier]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Berlin Februari 1878"
  • Verktyp: Två pianon
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: R. Anderssons saml. (endast I. Klavier bevarad)

Beskrivning av verket

Allegro moderato e poco agitato c-moll 4/4 (C), 15 takter, 2 strukna takter, 41 takter, Allegretto G-dur 6/8, 57 takter, c-moll, 6 takter, Tempo Primo 4/4 (C), 17 takter, C-dur, 17 takter, Allegretto 6/8, 38 takter, totalt 193 takter (inkl. strukna takter)