• Tillkomstår: "Carlskrona den 1/9 1875"
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Elin Lagerberg vänligen af Kompositören"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: R. Anderssons saml.

Beskrivning av verket

Allegretto scherzando B-dur 6/8, /:8 takter:/:16 takter:/, totalt 24 takter