• Tillkomstår: Stockholm, december 1869
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Wilhelm Stenhammar
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 151-156. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Con moto e poco agitato fiss-moll 6/4, /:63 takter:/18 takter, totalt 81 takter


Mediafiler

Referenser