Richard Andersson (1851−1918)

Skizzen, 7 Clavierstücke von Richard Andersson

Skriv ut

1. Prélude: Moderato — Allegro
2. À la hongroise: Allegro capriccioso
3. Romance: Andante sostenuto
4. Spring-dans (Norwegischer National Tanz): Allegro deciso
5. Intermezzo: Allegretto scherzando
6. Elegie: Andante
7. Polska (Schwedischer National Tanz): Risoluto

  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Fräulein Hilda Thegerström
  • Speltid: 13 min
  • Detaljerad speltid: Bengt Forsbergs tolkning: 12'41''

Exempel på tryckta utgåvor

N. Simrock in Berlin, 8042, utg. 1878

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Prélude: Moderato g-moll 4/4 (C), 13 takter, Allegro G-dur 2/4, /:8 takter:/, 1 takt,/:16 takter:/, 14 takter, totalt 52 takter
2. À la hongroise: Allegro capriccioso g-moll 2/4, 16 takter,/:8 takter, G-dur 10 takter:/, 4 takter,/:8 takter:/, 1 takt, g-moll, 11 takter, totalt 58 takter
3. Romance: Andante sostenuto B-dur 9/8, /:20 takter:/, 19 takter, totalt 39 takter
4. Spring-dans (Norwegischer National Tanz.): Allegro deciso G-dur 3/4, 8 takter/:16 takter:/, totalt 24 takter
5. Intermezzo: Allegretto scherzando B-dur 6/8, 8 takter,/:16 takter:/, totalt 24 takter
6. Elegie: Andante d-moll 3/4, /:16 takter:/, 26 takter, totalt 42 takter
7. Polska (Schwedischer National Tanz.): Risoluto g-moll 3/4, 8 takter, /:12 takter:/, 1 takt, G-dur /:8 takter:/, 1 takt, /:16 takter:/, 1 takt, Da capo al segno e poi la Coda, g-moll, 19 takter, Coda 2 takter, totalt 68 takter


Verkkommentar

Från början av sin karriär föreföll Richard Andersson ha haft tonsättarambitioner. Som efterfrågad pianist och sedermera hängiven pedagog blev hans möjligheter att komponera av naturliga skäl begränsade. Merparten av hans kompositioner skrevs därför under studieåren från 1867 fram till 1884 då den pianistiska och pedagogiska verksamheten tog överhanden. Fjorton av de nitton opusnumrerade verken skrevs under denna period liksom de flesta utan opus.

Flertalet av Richard Anderssons pianostycken ansluter sig till romantikens karaktärsstycke och är kortare verk av måttlig svårighetsgrad uppenbarligen skrivna för pedagogiska syften. Till dem hör dels samlingen Skuggor och Dagrar från 1878 och de båda samlingarna med "skisser", Skizzen. 7 Clavierstücke från 1878 och 21 Skizzer sammanställda 1909. Vissa av dem kallas också för "À la Polonaise", "À la Valse", "À la Gavotte", "À la Hongroise". Det rör sig om parafraser av folkdanser och folkmelodier från skilda länder samt olika stämningsbilder, och styckena är utformade som ett slags genremässiga arketyper. I Schumannsk efterföljd kan samlingarna också framföras som sammanhållna enheter.

Andersson lade i sin undervisning stor tonvikt vid att finna och gestalta innehållet i varje enskilt stycke. Av de ofta noggrant inskrivna föredragsanvisningarna att döma låg mycket av detta sökande i att hitta musikens karaktär. Pianostyckena kan ses som övningar i att hitta karaktärsegenheterna hos de individuella numren.

© Bertil Wikman, Levande Musikarv