Richard Andersson (1851−1918)

Denna röst är mig bittert höra...
[Nr 12 ur Sånger vid piano af Richard Andersson]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Vaxholm 7 juli 1907 (uppgiften återfinns i de tryckta noterna)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ivar Conradson (1884-1968)
  • Dedikation: Till Gregori Aminoff
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4307 (utg. 1910)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Un poco Allegro c-moll [dock är stycket noterat med 4 fasta b-förtecken!] 6/8, 56 takter


Libretto/text

Denna röst är mig bittert höra...

Af tunga skyar höljd, kall, grå, rörd af en orolig vind
är himlen i sensommaraftonen.
Jag står under strandens träd, de tunga grenar
ingen hvila få, i rymdens oro.
Vågors färd mot kalla stranden
fyllt med öfvergifvenhet mitt sinne.

Ack, mörknande afton, utan växt och blommors anda,
blott af himlens oro genom blåst, denna röst är mig bittert höra,
jag älskade en menniska, hennes själ dömdes till ett landskap,
dit fick jag icke följa, blott min själs renhet gråta utanför.