• Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: 4 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Adagio G-dur 4/4, 21 takter (= 9/:12:) Moderato 2/4, 65 takter (= 29/:8:/28 D.C)