Anton Andersen (1845−1926)

Symfoni nr 4, D-dur

Skriv ut

1, Allegro risoluto
2. Intermezzo: Allegro ma non tanto
3. Adagio
4. Finale: Allegro con brio

  • Tillkomstår: ca 1900-1910
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 15 december 1906 i Musikaliska Akademien, Stockholm, Konsertföreningens orkester (Kungliga filharmoniska orkestern) under ledning av Tor Aulin
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangemang för 2 pianon, Musikaliska Konstföreningen 1903
  • Speltid: Ca. 30-40 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2*.2 / 4.2.3.1 / timp, pno / str
(picc, bass clar)

Exempel på tryckta utgåvor

Arrangemang för 2 pianon, Musikaliska Konstföreningen 1903

Notmaterial/stämmor återfinns

Notbiblioteket, Stockholms Konserthus, nr 1543, partitur och stämmor [Partituret innehåller en mängd anteckningar om bl.a. tempoförändringar, anteckningarna troligtvis gjorda av Tor Aulin.]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1, Allegro risoluto ["poco moderato" struket och ersatt med "risoluto".] D-dur 3/4, 175 takter, poco animato, 6 takter, a tempo, 14 takter, Tranq., 16 takter, b-moll, 25 takter, D-dur, 125 takter, totalt 361 takter
2. Intermezzo: Allegro ma non tanto B-dur 3/4, 357 takter
3. Adagio F-dur 4/4 (C), 105 takter [slutar i A-dur!]
4. Finale: Allegro con brio [Ett inledande "Poco" struket, "con brio" tillagt.] D-dur alla breve, 1/2 takt, /:44 takter, Tranquillo Ass-dur, 28 takter, D-dur [a tempo?], 23 takter:/, 296 takter, totalt 391 takter


Verkkommentar

Satsföljden ovan är återgiven efter materialet i Stockholms konserthus. I autografen och den tryckta utgåvan för 2 pianon kommer adagiosatsen som sats 2 och intermezzot som sats 3.