Anton Andersen (1845−1926)

Élégie Sinfonique [h-moll, för 19 violonceller och 4 kontrabasar]

Skriv ut

Poco Adagio — Allegro moderato — Poco Adagio

  • Verktyp: Övrig kammarmusik med stråkar
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

19 vc, 4 db

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Serie I, nr 5024, till detta verk finns endast 23 stämmor, ej partitur

Beskrivning av verket

Poco Adagio h-moll 3/4, 27 takter, 2/4, 3 takter, 3/4, 2 takter, 2/4, 3 takter, 3/4, 4 takter, Allegro moderato, /:37 takter, 2/4, 7 takter, 3/4, 52 takter, 2/4, 4 takter, 3/4, 1 takt:/116 takter, 2/4, 5 takter, 3/4, 41 takter, H-dur, 68 takter, h-moll, 13 takter, 2/4, 7 takter, Poco Adagio 3/4, 27 takter, 2/4, 3 takter, 3/4, 2 takter, 2/4, 3 takter, 3/4, 18 takter, totalt 443 takter


Verkkommentar

På ett senare skrivet försättsblad: "Stycke för violonceller och kontrabasar (sannolikt identiskt med det Konsertstycke för violonceller och kontrabasar som utfördes å musikkonservatoriets elevuppvisning 15/12 1910). 23 stämmor. Partitur saknas."

Klas Gagge