Erik Alvin (1902-1992)

Paradisets timma

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1930
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Verner von Heidenstam
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans musikförlag 2504 (1930)

Beskrivning av verket

Con moto b-moll 6/8, 54 takter


Libretto/text

När människorna sova vid sommarnattens sken och tusen röster lova sin fröjd från gren till gren, då purpras lingonriset av stilla skyars gull; då hägrar paradiset än över jordens mull.

Du äng, låt kalkar glimma kring älvans lätta häl! Du paradisets timma, din dagg gjut i vår själ! Än jublar fågelsången kring gryningsljusa sund så klar som första gången i tidens första stund.