Erik Alvin (1902-1992)

Höj dig min själ

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Enligt noterna Anna H-m. Preivitz. Troligen avses Anna Hellström Preinitz (1870-1912)
  • Speltid: 2 min

Beskrivning av verket

Hög sättning: Maestoso D-dur 4/4 18 takter (4/:12:/2)
Låg sättning: som ovan men B-dur


Libretto/text

Höj dig min själ i lovsångs ljud,
att sorgens länkar brista!
Men göm vad Gud i sorgen gav,
som skatt du ej vill mista
och kläd den så i toners skrud
och giv den som ett tack, ett tack till Gud.

Höj dig min sång, som lärkans drill,
när hon mot skyn sig svingar
med tack för allt vad Herren gav,
med tack för lösta vingar
med tack, att hon till paradis
min väg skall gå, skall gå, Gud vare pris!