Erik Alvin (1902-1992)

Har du känt hur i sorgen växer

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anna Hellström Preinitz (1870-1912)
  • Speltid: 2 min

Beskrivning av verket

Hög sättning: Tranquillo b-moll 4/4 13 takter (2/:9:/2)
Låg sättning: som ovan men f-moll


Verkkommentar

På noterna står författaren angiven som A.H-m. Preivitz, vilket sedan ändrats till Preinitz. I andra sånger av Alvin med text av samma författarinna står namnet Preivitz kvar orättat.


Libretto/text

Har du känt hur i sorgen växer din längtan att Gud få se?
Välsignar du livet smärta, välsignar du livets ve?

Har du känt när med bruten stämma du viskat: Din vilja ske!
Hur nära du kom din Herre, hur litet blev jordens ve?