Erik Alvin (1902-1992)

En visa i folkton

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Enligt noterna Anna H-m. Preivitz. Troligen avses Anna Hellström Preinitz (1870-1912)
  • Speltid: 1 min

Beskrivning av verket

Hög sättning: Moderato e-moll 6/8 14 takter (2/:12:/). Reprisen tas 3 gånger.
Låg sättning: som ovan men ciss-moll


Libretto/text

Gud sig'n dig varhelst du i världen går!
Vi möta ej mera varandra.
Ty dagar bli veckor och veckor bli år
men ensam min väg skall jag vanrda.
Och tankarna fara så vida.

Fast hemlös jag är, dock min tanke har hamn,
och rik är den fattiga vorden,
ty tankarna söka sig in i din famn,
och min är all lycka på jorden.
Och tankarna fara så vida.

Min lycka det är, att jag mött dig en gång.
Min sorg är att bort du har farit.
Men bliver min vandring än aldrig så lång,
jag glömmer dock ej vad som varit.
Och tankarna fara så vida.