Erik Alvin (1902-1992)

Konfirmationssång

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Elis Erlandsson
  • Speltid: 3 min

Beskrivning av verket

Hög sättning: Tranquillo F-dur 3/4, själva sången består av 22 takter (6/:10:/6), vilket motsvarar de första två stroferna i dikten. Under noterna står sedan text till ytterligare två strofer.
Låg sättning: som ovan men Ess-dur


Libretto/text

I vårens tid, o Fader blid, vi ödmjukt till dig komma.
Nu hör vår sång på kyrkogång bland Din församlings fromma.

Se likt en brud i blommors skrud i dag all jorden prålar!
Och himmelns ljus in i Guds hus med nåd och glädje strålar.

Vi tacka Dig så innerlig, att Du vår väg beredde
till templets famn! I Jesu namn vår barndoms steg Du ledde.

Dig vare pris, som paradis har öppnat för oss alla!
I livets vår nu våra år Dig saligt vi befalla.