• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Karl Alfred Melin
  • Speltid: 1 min

Beskrivning av verket

Hög sättning: Moderato G-dur 3/4 blandat med 4/4 2 takter (2/:10:/). Reprisen tas tre gånger
Låg sättning: som ovan men E-dur


Libretto/text

I Svaneliden om sommartiden där är så vackert på bergets topp.
där kan jag sitta ibland och drömma
och tiden glömma
och stirra timtals i himlen opp.

I Svaneliden om sommartiden där hör jag göken från Vänsjö strand:
då kan jag sitta Guds långa dagen
och räkna slagen
och inte göra det minsta grand.

I Svaneliden om sommartiden där ser man milsvitt i världen kring:
där kan jag sitta till kvällen sena
så helt allena
och gråta, gråta för ingenting.