• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Saga Walli
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Soloröst och unison kör ad libitum

Beskrivning av verket

Hög sättning: Moderato F-dur 4/4 2 strofer om vardera 27 takter (11/:16:/)
Låg sättning: som ovan men D-dur
Vid reprisen står följande: 2:a volta ev. unison kör


Libretto/text

Det vackraste landet i världen är vårt,
är Sverige med milsvida skogar
och gyllene åkrar, där marken har vänts
i sekler av fädernas plogar.
Sverige har forsande älvarnas brus,
Sverige har ljusgröna björkarnas sus,
sägner och sagor och sommarnatts ljus.
Sverige är fäderneslandet.

Det käraste landet av alla är vårt,
det gömmer på barndomens minnen,
på ungdomens drömmar och mandomens plikt
på tro, som har stärkt våra sinnen.
Sverige är frihet för tankar och tro
i skydd under klockornas malm få vi bo,
Sverige har signade gravarnas ro,
Sverige är fäderneslandet.