• Tillkomstår: Songes publicerades 1849 (ingår i Törnrosens Bok, imperialoktavupplagan II)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Per coro. Serien Profanmusik, häfte 6 (redaktör: Karl-Eric Andersson), (Nordiska Musikförlaget NMS 6297 / Edition Wilhelm Hansen) Gehrmans Musikförlag

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) Ess-dur 3/4


Verkkommentar

I häftet ingår:
Hoppets sång
Ängelns kallelse
Solsång
(se separat registrering av respektive sång) 


Libretto/text

Upp stiger sol på skogens toppar
Manteln i eld och purpur doppar