Alwar Almkvisth (1950-)

Tonsättaren ansvarar själv för innehållet på denna sida.

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och Föreningen Svenska Tonsättare (FST)

Född i Vetlanda.

Studerat KMH i Stockholm: Kör- och teoripedagog, Organist, musiklärare

för bl.a. Lars-Erik Rosell, Mats Åberg, Stefan Therstam, Bo Wallner, Irene Mannheimer, Lilian Gentele, Per-Gunnar Alldahl.

Anställningar: Flera Musikfolkhögskolor, Kammarmusikinstitutionen Högskolan Västerås, Solna Församling, timlärare KMH Stockholm.

Priser i kompositionstävlingar för orkester, barnkör, ungdomspsalm.

Verköversikt

Orkesterverk (en symfoni, Reflexer från Betlehem, Play a new tune to the Lord)
Körverk (notutgåvor via Gehrmans, Echo Music, Notlinjen, Reimers)
Solosånger, orgelmusik, pianostycken (via Svensk Musik)