Hugo Alfvén (1872-1960)

Den förlorade sonen

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1957
  • Verktyp: Balett / Dansverk, en akt
  • Uruppförande: 27 april 1957, Kungliga Teatern, Stockholm, Hovkapellet under ledning av Herbert Sandberg
  • Speltid: 40 min

Instrumentering (besättning)

4***.4*.4**4* / a-sax / 6.4.3.1 / timp, 5 perc, 2 hp / str
(3 picc, cor angl, e-flat cl, bass cl, dbn)
NB: Det är bara ett avsnitt av musiken (början av fjärde tavlan, vilken är hämtad från baletten Bergakungen) som kräver denna stora blåsarbesättning.
• Finn Rosengren har för GöteborgsOperan gjort en bearbetning för följande besättning:
3***.3*.3**.3* / 4.3.3.1 / timp, 5 perc, 2 hp / str
(3 picc, cor angl, e-flat clar, bass clar, dbn)
Se vidare under verkkommentar.

Notmaterial/stämmor återfinns

Hyresmaterial från Svensk Musik

Litteraturhänvisning

Ternhag, Gunnar: Den förlorade sonen, i Hugo Alfvén - en vägvisare. Ternhag, Gunnar & Rudén, Jan Olof (red.). Hedemora 2003: Gidlunds, s. 137-139.

Beskrivning av verket

Förspel: Långsamt f-moll 4/4 [ur Dalarapsodi] 16 takter
• Första tavlan:
Moderato C-dur 2/4 [ur Fyra låtar från Leksand] 117 takter (/:20:/12/:9:/:11:/65), fiss-moll 14 takter, Andante 4/4 [ur Dalarapsodi] 16 takter, [Moderato] a-moll 2/4 22 takter (5/:9:/16), totalt i Första tavlan 169 takter.
• Andra tavlan:
Locklåt: Fritt tempo c-moll 3 takter (/:1:/:1:/:1:/)
Sonens gånglåt på den raka vägen: fjärdedel = 84 a-moll 2/4 17 takter
Polska F-dur 42 takter [Detta avsnitt är sedan struket]
Polska a-moll 30 takter (/:4:/:6:/:4:/:6:/:6:/:4:/), Dal Segno med repriser från början till och med takt 20, sedan Coda 4 takter.
• Tredje tavlan:
Presto G-dur 2/4 [= Vallflickans dans ur Bergakungen] 86 takter [Detta avsnitt är sedan struket]
Mellanspel: Andante g-moll 6/8 [Vallflickans dans, mellandelen] 18 takter
Presto G-dur 2/4 [Vallflickans dans, forts] 86 takter (5/:48:/33) Noterat som Da capo al Fine i stämmorna
Festmarsch: Allegro maestoso C-dur 4/4 51 takter (21/:8:/22)
Polketta: Tempo di polketta G-dur 3/4 [= Roslagspolketta] 84 takter (4/16/:8:/48/:8/)
Steklåt: Allegretto A-dur 3/4 84 takter, därefter Dal segno takt 5-52
Fanfar och Drottningens polska: Allegro moderato C-dur 4/4 5 takter, Polska d-moll 3/4 52 takter. [Detta avsnitt innehåller ett dal segno och ett par inskrivna repristecken. Tydligen har det framförts något olika vid olika tillfällen. På Göteborgsoperan 1997 gjordes repris på takterna 21-36 och efter takt 52 dal segno från takt 21 till och med 52]
Polka C-dur alla breve [= Roslagsvår] 54 takter, därefter Dal segno från takt 7 till och med 38
Djävulspolska: Allegro violento g-moll 3/4 [ur Dalarapsodi] 148 takter, attacca
• Fjärde tavlan:
Più mosso a-moll alla breve [ur Bergakungen] 140 takter (i stämmorna är en del noterad som Dal segno), Andante 4/4 [ur En bygdesaga] 64 takter
• Femte tavlan:
Moderato C-dur 2/4 [ur Fyra låtar från Leksand] 72 takter
Sonens hemkomst och Finale: Andante a-moll 4/4 [ur En bygdesaga] 13 takter, fiss-moll [ur Dalarapsodi] 16 takter, Moderato C-dur 2/4 [ur Fyra låtar från Leksand] 74 takter, Polska D-dur 3/4 84 takter (/:8:/:8:/:8:/:8:/36/:2:/:2:/12), totalt 187 takter [I polskan finns också ett avsnitt som senare ströks.]
Stämmor och klaverutdrag skiljer sig åt en del avseende notationen av repriser, da capon och liknande, även ifråga om tempobeteckningarna


Verkkommentar

Baletten är till stor del ett kompilat av annan musik av Alfvén, vilket torde framgå av verkbeskrivningen ovan. De ingående styckena är skrivna för högst varierande orkesterbesättningar, och Alfvén lät oftast originalinstrumentationen i de olika styckena vara oförändrad. Det medför att början av fjärde tavlan, som består av stormmusiken ur baletten Bergakungen, utnyttjar fyrdubbelt träblås, 6 horn och 4 trumpeter. Skänklåten i tredje tavlan kräver 5 horn, men i övrigt överskrids inte en  besättning med tredubbelt träblås, 4 horn och 3 trumpeter. Många avsnitt är skrivna för betydligt mindre sättning än så. Detta är onekligen ganska opraktiskt och medför att man kan bli tvungen att göra egna reduceringar av instrumentationen vid framföranden av baletten.

Finn Rosengren