Hugo Alfvén (1872-1960)

Från Havsbandet
Symfoni nr 4 c-moll

opus 39

Skriv ut
  • Tillkomstår: Linnéanum 16 november 1918 — 16 mars 1919
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Till Margita, min dotter
  • Uruppförande: 4 november 1919
  • Speltid: 45 min

Instrumentering (besättning)

4*.4*.4**.4* / 8.4.3.1 / timp, 1 perc, 2 hp, cel, pno / str
(picc, cor angl, e-flat clar, bass clar, dbn)

Soloröster/kör

1 Soprano acuto, 1 Tenore assoluto (utan ord)

Exempel på tryckta utgåvor

• Universal Edition, Wien, 1922 (U.E.7154), partitur och stämmor (partituret trycktes i faksimil av Alfvéns autograf)
• Edition Reimers, Stockholm, 1994 (ER 101214), studiepartitur (samma notbild)

Litteraturhänvisning

Tillman, Joakim: "Jag ville dikta en apoteos om kärlekens högsta lycka." Om tillkomsten av Hugo Alfvéns fjärde symfoni och dess erotiska innehåll (Hugo Alfvén — liv och verk i ny belysning. Gunnar Ternhag & Joakim Tillman (red.), Gidlund förlag, Stockholm 2012, s. 191-237.)

Beskrivning av verket

• [episod 1, tenorsolo:] Moderato c-moll 4/4 25 takter, Allegro 4 takter, Tempo primo 5 takter, Tranquillo 19 takter, Poco a poco più agitato 12 takter, Poco largamente 4 takter, A tempo vivo 18 takter, Poco meno mosso 41 takter, Più mosso 8 takter, Tempo vivo 22 takter, Allargando poco e poco 18 takter, attacca
• [episod 2, sopransolo:] Allegretto, ma non troppo g-moll 3/4 35 takter, Allegro 9/8 50 takter, Moderato B-dur 4/4 24 takter, Allegro g-moll 9/8 56 takter, Calmando [sic!] 3/4 6 takter, A tempo 9/8 17 takter, attacca
• [episod 3, duett:] Lento 4/4 22 takter, Stringendo poco a poco 19 takter, A tempo vivo 3 takter, Maestoso Ess-dur 15 takter, Andante 14 takter, Poco più mosso 8 takter, Andante 13 takter, Più vivo poco a poco 15 takter, Andante 35 takter, Poco a poco sempre più agitato 27 takter, A tempo vivo 16 takter, Poco più mosso 26 takter, Molto appassionato E-dur 44 takter, Calmando [sic!] poco a poco 13 takter, A tempo tranquillo 8 takter, Sempre più tranquillo 19 takter, attacca
• [episod 4:] c-moll 5 takter, Poco a poco più agitato 11 takter, Sempre più agitato 8 takter, Allegro agitato 69 takter, 12/8 12 takter, 4/4 4 takter, Poco meno mosso 10 takter, Poco lento (string. & riten.) 8 takter, Moderato 25 takter, Poco a poco più animato 13 takter, Agitato molto 17 takter, Pesante 10 takter, Poco meno mosso 7 takter, Accelerando 5 takter, Poco più agitato 45 takter, A tempo, ma poco più tranquillo 5 takter, Poco a poco sempre più agitato 12 takter, Con espressione molto appassionato 15 takter, Sempre più agitato 12 takter, Moderato 17 takter, totalt 949 takter


Verkkommentar

Följande text av tonsättaren finns i partituret:

Symfonin berättar sagan om två människobarns kärlek. Den symboliska bakgrunden utgöres av de yttersta skären, där hav och klippor kämpa med varandra i dystra stormnätter, i månsken och solglitter — och naturbilden blir till en uppenbarelse av människohjärtat. Symfonin består av en enda sats, vari likväl fyra olika episoder kunna urskiljas. Den första av dessa skildrar i mörk och nattlig stämning ynglingens brännande, kvalfyllda åtrå, den andra den unga kvinnans veka, drömmande längtan — denna är egentligen också en nattstämning men mildare med månsken och böljespel. Den tredje episoden låter solen gå upp över kärlekslyckans första och sista dag, då två människor finna varandra och kärlekens högsta sällhet uppenbarar sig för dem. Den fjärde episoden — skakad av stormar — medför den tragiska upplösningen, lyckans förintelse.