Hugo Alfvén (1872-1960)

Symfoni nr 1 f-moll

opus 7

Skriv ut

1. Grave — Allegro con brio
2. Andante
3. Allegro, molto scherzando
4. Allegro, ma non troppo

  • Tillkomstår: januari 1897, rev. 1903-04 och augusti—december 1948
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Tillägnad min Moder
  • Uruppförande: 14 februari 1897, Kungl. Hovkapellet under Conrad Nordquist, revision 1: 10 maj 1904 med Kungl. Hovkapellet under tonsättaren
  • Speltid: 37 min

Instrumentering (besättning)

• version 1 (1897/1903-04):
4*.3*.3*.3 / 4.2.3.1 / timp, 1 perc / str
(picc, cor angl, bass clar)
• version 2 (1948):
3*.2*.2.2 / 4.2.3.1 / timp, bass dr / str
(picc, cor angl)
NB: i partitur och stämmor till denna version finns inprickningar så att man kan spela verket med endast två flöjtister (varav andraspelaren alternerar med piccolo). Se vidare information under "verkkommentar".

Exempel på tryckta utgåvor

version 2: Gehrmans, 1951 (C.G.4571)

  • Autografen återfinns: Stiftelsen Musikkulturens främjande
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autografen till version 2 finns i Uppsala Universitetsbibliotek

Beskrivning av verket

1. Grave f-moll 4/4 36 takter, Allegro con brio 150 takter (1/:79:/70), H-dur 9 takter (a tempo tranquillo), f-moll 79 takter, F-dur 8 takter, f-moll 25 takter, totalt 307 takter (med repris 386 takter)
2. Andante c-moll 3/4 22 takter (med upptakt), Poco più mosso 24 takter, Tempo primo 9 takter, Poco più mosso 33 takter, Molto largo 6 takter, Tempo primo C-dur 12 takter, c-moll 6 takter, Poco più mosso 15 takter, Tempo primo 18 takter, totalt 145 takter
3. Allegro, molto scherzando G-dur 3/4 15 takter (2/:12:/1), /:Poco meno mosso 11 takter, Tempo primo 76 takter:/1 takt, [Fine], Meno mosso Ess-dur 40 takter (/:8:/32), Scherzo da capo al fine, totalt 143 takter (med repriser och da capo totalt 364 takter
4. Allegro, ma non troppo F-dur 6/4 32 takter, meno mosso 11 takter, Tempo primo c-moll 30 takter, F-dur 12 takter, L'istesso tempo Dess-dur 4/4 (C) 40 takter, L'istesso tempo F-dur 6/4 24 takter, Meno mosso 12 takter, Tempo primo f-moll 18 takter, F-dur 21 takter, 3/2 11 takter, Più stretto 6/4 27 takter, totalt 238 takter


Verkkommentar

Efter ett framförande av symfonin i Konsertföreningen i Stockholm i november 1946 gav Kurt Atterberg rådet till Alfvén att göra om träblåsstämmorna för färre instrument, för att göra verket tillgängligt även för mindre orkestrar. Det är denna version som idag finns tillgänglig och det är därmed också den som används när symfonin framförs. För närvarande finns inget tillgängligt uppförandematerial till den första versionen eftersom den aldrig trycktes.