• Tillkomstår: ca 1940 (copyright 1941)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Blomberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans musikförlag 3230

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Grave a-moll 4/4, 32 takter


Libretto/text

Dagen blir natt, natten blir dag, ingenting giv, ingenting tag, allting glider mot döden.

Fröet blir frukt, och frukten blir frö, blommorna blomma och dofta och dö, allting glider mot döden.

Livet förbleknar och blir till en dröm, allt är en dröm, blunda och glöm, allting glider mot döden.